30/11/2015 - 18:17

Chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh

TTH - Là hội thảo do Trường đại học Sư phạm Huế tổ chức ngày 30/11. Đây là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên, các nhà quản lý có điều kiện trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục xây dựng mô hình giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong khối đại học, cao đẳng; giúp người học từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.

Trong báo cáo đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS.Nguyễn Sỹ Thư, Trưởng Ban quản lý Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 cho rằng, Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 đã bước sang năm thứ 5 với nhiều hoạt động đa dạng, nhiều mô hình phát triển dạy và học ngoại ngữ được thực hiện. Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề cấp bách cần phải giải quyết và một trong những vấn đề đó là lĩnh vực giảng dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ ở các trường cao đẳng, đại học; trong đó vấn đề đào tạo giảng viên để có thể giảng dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ là một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ này là trách nhiệm của các trường đại học, cao đẳng nói chung và các trường sư phạm nói riêng...

Hội thảo đã nhận được 27 bài viết của các nhà quản lý, giảng viên, giáo viên ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các địa bàn khác. Các bài viết tập trung bàn về 2 nội dung chính: thực tiễn giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành ở các trường đại học hiện nay và giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; thực trạng dạy học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh và vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy, những kiến nghị đề xuất. Sau khi nghe một số báo cáo trực tiếp tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi sâu hơn về những vấn đề này.

Tin, ảnh: Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP