Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

29/11/2016 - 19:18

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, nếp sống đô thị

TTH - Sáng 29/11, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về tham gia xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị.

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Trong đó nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; dân chủ, công khai trong vấn đề quy hoạch; đưa nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào quy ước tổ dân phố; tránh làm nửa vời; tăng cường theo dõi, giám sát...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP