Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

08/11/2010 - 09:35

Chiết xuất tinh dầu bằng phương pháp vi sóng và phân lập Flavonoid trong dịch chiết cây diếp cá

TTH - Đây là tên đề tài cấp Bộ do ThS. Phan Văn Cư, Khoa Hóa, Trường đại học Khoa học Huế, làm chủ nhiệm, vừa được Trường đại học Khoa học Huế tổ chức nghiệm thu.

Ở Việt Nam, một số tác giả đã nghiên cứu chiết xuất tinh dầu diếp cá bằng phương pháp chưng cất thông thường, một số nghiên cứu tách chiết flavonoid và số còn lại nghiên cứu hoạt tính sinh học của cây diếp cá.
 
Tác giả Phan Văn Cư, đã chọn nghiên cứu chiết xuất tinh dầu bằng phương pháp vi sóng và phân lập Flavonoid trong dịch chiết cây diếp cá (Houttuynia cordata thunb) nhằm mục tiêu: nghiên cứu được hàm lượng tinh dầu khi chưng cất bằng 2 phương pháp: cổ điển (PPCĐ) và chưng cất có sự hỗ trợ của vi sóng (PPVS); nghiên cứu tách chiết, phân lập flavonoid cũng như khảo sát hoạt tính sinh học của dịch chiết cây diệp cá. Với phương pháp chưng cất tinh dầu có sự hỗ trợ của vi sóng, tác giả đã thu được hiệu suất nhiều hơn phương pháp chưng cất tinh dầu cổ điển gấp 3,3 lần và thời gian chưng cất cũng nhanh hơn gấp 12 lần.
 
Cả 2 phương pháp đều cho 3 cấu tử chính như nhau nhưng tổng thành phần của 3 cấu tử chính trong PPVS (68,38%) cao hơn PPCĐ (55,73%)...
 
Ngọc Hà
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP