Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

14/01/2021 - 15:49

Chính sách lương hưu thay đổi như thế nào từ năm 2021?

Bạn đọc hỏi: Năm 2021 bắt đầu điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, vậy chính sách hưởng lương hưu có thay đổi như thế nào?

Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại Hải Dương

Về vấn đề này, tuổi hưởng lương hưu sẽ thay đổi tương ứng với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Theo đó, từ năm 2021, tuổi được hưởng lương hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và nữ là 55 tuổi 4 tháng, trong điều kiện bình thường. Mỗi năm sau đó tăng thêm ba tháng với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; thêm bốn tháng với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Từ năm 2021, số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu của lao động nam sẽ được điều chỉnh theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Với lao động nam, mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 19 năm, tăng một năm so với người nghỉ hưu từ đầu năm 2020. Thêm một năm đóng, mức hưởng tăng 2%. Ngược lại nghỉ hưu sớm trước tuổi một năm, người lao động bị trừ 2% mức hưởng.

Sang năm 2022, lao động nam phải tham gia đủ 20 năm BHXH mới được hưởng mức trên; muốn hưởng lương hưu tối đa 75% thì phải đóng BHXH đủ 35 năm.

Thay đổi trên không tác động lên nữ. Như vậy, lao động nữ được hưởng lương hưu 45% là người có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên và muốn hưởng tối đa 75% phải đóng đủ 30 năm BHXH.

Người về hưu trước tuổi, không bị trừ phần trăm là lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, thấp hơn 5 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; người nghỉ hưu thấp hơn 10 tuổi so với quy định, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Căn cứ tính mức hưởng lương hưu dành cho công chức, viên chức làm việc trong khu vực nhà nước là bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 20 năm cuối trước thời điểm nghỉ hưu, dựa trên mức lương cơ sở.

Với lao động trong doanh nghiệp là bình quân toàn bộ quá trình đóng, dựa trên lương tối thiểu vùng. Lương hưu của lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tỷ lệ hưởng, tiền lương bình quân đóng, thời gian thụ hưởng...

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP