Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 5

Năm qua, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp 150/180 quần chúng ưu tú vào Đảng; xét chuyển chính thức cho 154 đảng viên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP