Cử tri A Lưới quan tâm vấn đề sinh kế sau bão lụt

Cử tri huyện A Lưới kiến nghị với HĐND tỉnh về các vấn đề liên quan đến việc khắc phục sửa chữa hệ thống giao thông, thuỷ lợi, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho người dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa bão kéo dài...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP