“Con đường thoát nghèo để vươn lên chính là học tập”

Lãnh đạo tỉnh đang nỗ lực hết sức để đời sống người dân được cải thiện, nâng cao, bộ mặt nông thôn, đô thị khang trang.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP