200 hội viên phụ nữ tuần hành

Hoạt động nhằm chào mừng 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP