Ông Lê Quang Minh giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước tỉnh

Các quyết định trên có hiệu lực 5 năm, kể từ ngày 1/12/2021.

Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP