ClockThứ Tư, 09/12/2015 07:18

“Không giới hạn trong vấn đề chất vấn”

TTH - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định như vậy với phóng viên Báo Thừa Thiên Huế về việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu

Nói thẳng, nói thật

Qua theo dõi ở Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII vừa diễn ra, nhiều vấn đề được đưa ra mổ xẻ, bàn luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng nói thẳng, nói thật. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này và tinh thần đó được tiếp thu, đưa vào kỳ họp HĐND tỉnh này ra sao?
Vừa rồi Quốc hội thực hiện phiên chất vấn theo tôi rất rộng, với cách thức mới, không chốt danh sách bộ trưởng, trưởng ngành, cũng không theo nhóm vấn đề. Nội dung chất vấn liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nào thì người đứng đầu đó trực tiếp trả lời theo điều hành của ​chủ tọa mà không có sự chuẩn bị trước. Trên cơ sở những “câu hỏi nền” sau đó, đại biểu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là một sự đổi mới được đông đảo cử tri ghi nhận và đánh giá cao.
Đối với địa phương, chúng ta cũng đang nghiên cứu theo hướng này. Tuy nhiên bước đầu cũng gặp khó do cơ cấu của HĐND địa phương khác với Trung ương. Vì ở Trung ương, các bộ trưởng hoặc đầu ngành đều là thành viên Chính phủ. Còn ở địa phương, chỉ một số ít ngành là thành viên UBND tỉnh. Do vậy, khi chất vấn chủ yếu là chất vấn UBND tỉnh. UBND tỉnh sẽ giao thủ trưởng các cơ quan trả lời. Tất cả các vấn đề đều có ý kiến của cơ quan quản lý là UBND tỉnh. Điều này khác với ở Chính phủ, khi chất vấn có thể chất vấn trực tiếp thành viên Chính phủ.
Tuy nhiên, theo Luật Tổ chức HĐND, UBND nhiệm kỳ tới, tất cả các thủ trưởng cơ quan đều là thành viên UBND tỉnh, lúc đó công tác chất vấn và trả lời chất vấn sẽ tương tự như ở Quốc hội. Ví dụ như có thể chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, có thể Thường trực HĐND định kỳ mỗi tháng họp một lần để mời từng thành viên UBND tỉnh phụ trách từng lĩnh vực để lên điều trần một số vấn đề trước Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND. Điều này sẽ được thí điểm ngay sau khi bầu HĐND nhiệm kỳ tới qua tường thuật trực tiếp, hoặc thí điểm một vài phiên rồi sau đó truyền hình trực tiếp, có như vậy mới nâng cao được chất lượng, trách nhiệm thành viên Ủy ban, người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Hầm đường bộ Phước Tượng vừa chính thức đi vào hoạt động sẽ giảm tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian chạy xe, tạo yên tâm phấn khởi cho người dân tham gia giao thông

 
Tại kỳ họp lần này, Thường trực HĐND tỉnh đã định hướng cho các tổ đại biểu qua quá trình tiếp xúc cử trị, bám cơ sở, sẽ nghiên cứu những vấn đề “nóng”, những vấn đề cử tri quan tâm để có câu hỏi chất vấn. Tuy nhiên, thực tế các kỳ họp gần đây vẫn còn ít đại biểu chất vấn, các vấn đề được đưa ra mổ xẻ vẫn chưa thực sự “nóng”, có đại biểu vẫn còn ngại va chạm. Lần này, trên cơ sở các câu hỏi chất vấn, Thường trực sẽ nghiên cứu điều hành để không những các đại biểu có câu hỏi chất vấn mà các đại biểu khác cũng tham gia trong quá trình chất vấn.
Thực tế lâu nay tại các phiên trả lời chất vấn, các “tư lệnh ngành” thường trả lời bằng văn bản được chuẩn bị sẵn, điều đó mang đến cho cử tri cảm giác tinh thần đối thoại chưa cao. Theo ông, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cần phải đổi mới như thế nào nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng thời để mỗi đại biểu thể hiện trách nhiệm của mình, đáp ứng niềm tin của cử tri trong tỉnh?
Về nguyên tắc, UBND tỉnh là cơ quan trả lời chất vấn, Thường trực Hội đồng cũng trả lời chất vấn những nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng, hoạt động của UBND tỉnh. Lâu nay đúng là UBND tỉnh thường giao trả lời chất vấn cho các “tư lệnh ngành” và tất cả các báo cáo này đều được thừa ủy quyền của UBND tỉnh và được UBND tỉnh thông qua. Chủ tịch UBND tỉnh trong phiên trả lời tổng thể có tiếp thu ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND, đồng thời lồng vào trả lời một số vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm.
Tại kỳ này, Thường trực HĐND đề nghị các thành viên trả lời chất vấn trả lời những câu hỏi bằng ngôn ngữ nói. Văn bản trả lời sẽ gửi trước cho đại biểu, còn khi trình bày tập trung vào một số vấn đề và sẽ có trao đổi, giải thích thêm để không khí sôi nổi hơn. 
Vậy ông đánh giá như thế nào về tinh thần nói thẳng, nói thật tại một kỳ họp HĐND?
Những vấn đề mà các đại biểu chất vấn tại một kỳ họp HĐND tỉnh rất đa dạng, xuất phát từ sự đổi mới trong việc không giới hạn vấn đề chất vấn. Bên cạnh đó, một tinh thần đổi mới không kém phần quan trọng được thể hiện rõ nét trong phiên chất vấn, đó là tinh thần nói thẳng, nói thật trước diễn đàn HĐND tỉnh. Theo tôi, nói thẳng, nói thật ở đây là HĐND cần phải đi đến cùng sự kỳ vọng của Nhân dân trong việc xử lý những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm. Để xây dựng được lòng tin trong Nhân dân, trước hết HĐND phải thực quyền. Muốn vậy, các nội dung hoạt động của HĐND phải xuất phát từ nguyện vọng của dân, chứ không phải những vấn đề to lớn nhưng xa vời, không thực tiễn. Ngoài ra, hoạt động của HĐND phải gắn liền tôn chỉ “gần dân”, bởi chỉ khi đại biểu HĐND có cách tiếp cận dân tốt, sâu sát cơ sở thì mới có thể nghe được lời nói thẳng, nói thật của người dân, từ đó mới từng bước tạo dựng được niềm tin dành cho các đại biểu dân cử.
Tiếp tục đổi mới
Ông có thể cho biết hướng đổi mới tại kỳ họp lần này sẽ tập trung vào những vấn đề gì?
Tại các kỳ họp đều có ra nghị quyết. Để ra được các nghị quyết này, đòi hỏi sự chuẩn bị trong công tác xây dựng nghị quyết và công tác thẩm tra, thẩm định của các Ban thuộc HĐND tỉnh hết sức quan trọng. Lâu nay hoạt động của các Ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành của UBND tỉnh. Thực chất sự phối hợp này tương đối tốt, nên khi ra giữa Hội đồng thì ý kiến khác nhau nhiều khi không có, hoặc đã có sự thống nhất. Ví dụ như qua công tác thẩm tra, thẩm định của các Ban, về phía UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉnh lý, nên khi ra Hội đồng đa số đại biểu nhất trí, UBND tỉnh cũng không có ý kiến gì thêm. Do đó, không khí cuộc họp nhiều khi chưa sôi nổi lắm. Lần này Thường trực chỉ đạo các Ban có thể trong quá trình làm việc nên đưa ra một vài cơ chế mở, hoặc vấn đề mà đại biểu có thảo luận. Thông qua thảo luận để nâng cao vai trò của đại biểu hội đồng, tạo không khí sôi nổi trong hoạt động của Hội đồng. 
Nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh luôn là yêu cầu cấp thiết được Thường trực HĐND tỉnh đặt ra trước mỗi kỳ họp. Thường trực có sự chuẩn bị kỹ các nội dung, từ người điều hành đến đại biểu phải nghiên cứu kỹ các tài liệu để ra kỳ họp có thảo luận một cách sôi nổi hơn trong quá trình tham gia các ý kiến. 
Qua theo dõi, vẫn còn thấy những vấn đề kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh chưa được xử lý như mong muốn, vẫn có tình trạng ngành này, sở kia “nợ” cử tri nhiều vấn đề. Theo ông, việc giám sát thực hiện lời hứa với cử tri được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện như thế nào? 
Lâu nay kiến nghị của cử tri được chia làm nhiều nhóm, nhưng tựu trung lại ở đầu tư cơ sở hạ tầng, khắc phục thiên tai, tu bổ đê điều, đường sá, thủy lợi, công trình dân sinh… Về nhiệm vụ chi cũng sẽ được phân cấp theo tỉnh, huyện, xã. Đối với cấp tỉnh, nếu như thực hiện tất cả những kiến nghị rất lớn của cử tri thì rõ ràng nguồn lực của chúng ta không thể kham nổi. Theo đó, với nguồn lực vừa phải, chỉ được sửa chữa những cái cấp bách, còn những vấn đề khác cần phải từng bước khắc phục. Thực tế lâu nay những vấn đế cấp bách đã được quan tâm triển khai sửa chữa, cơ sở hạ tầng cũng đã tốt hơn nhiều, hệ thống đê điều, thủy lợi được tập trung làm dần theo hướng cái quan trọng làm trước. Đối với các nhóm kiến nghị khác, thông qua giám sát và kiến nghị của cử tri, tại các kỳ họp sau đều có báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp trước. Tất nhiên để xử lý hết ý kiến kiến nghị của cử tri không thể ngày một ngày hai mà cần có thời gian và nguồn lực...
Xin trân trọng cảm ơn ông!
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top