Các tỉnh thuộc Quân khu 4 hoàn thành giao nhận quân năm 2023

Chất lượng thanh niên nhập ngũ của 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 cao hơn cả 3 tiêu chí về: Tuổi đời, trình độ văn hóa và sức khỏe.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP