Khai mạc triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Với hơn 250 hình ảnh, bài viết, hiện vật, triển lãm giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP