Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Phát động thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng, kiện toàn các văn kiện, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP