Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Hỗ trợ áo ấm cho học sinh vùng cao và trao quà cho các hộ chính sách

Chương trình nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và các em học sinh gặp khó khăn tại vùng sâu, vùng xa.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP