Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Phúc lợi thiết thực cho người lao động

Các cấp công đoàn đã chủ động ký thỏa thuận hợp tác cùng nhiều doanh nghiệp thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP