Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh trao quyết định tiếp nhận, điều động công chức

Đại diện công chức nhận nhiệm vụ hứa không ngừng ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện đạo đức, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ KSND.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP