Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

“Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một trong những nhiệm vụ mà các địa phương trên địa bàn TP. Huế triển khai nhằm thực hiện phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP