ClockThứ Năm, 19/11/2015 18:08

Nhiều phong trào thi đua thiết thực

TTH - Chiều 19/11, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tổng kết tình hình thực hiện phong trào thi đua năm 2015.

Năm 2015, phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh được tổ chức rộng khắp, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua như: “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng”, Qũy “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, “Cựu chiến binh gương mẫu”… tạo được sự chuyển biển về nhận thức, vai trò trách nhiệm, uy tín từng tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các dòng họ ở Hương Thủy cố gắng để không còn hộ nghèo

Thống kê của Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững (GNBV) TX. Hương Thủy, hiện trên địa bàn còn 314 hộ nghèo; trong đó, số hộ nghèo không có khả năng lao động là 176 hộ. Thành viên trong các hộ nghèo này là các đối tượng yếu thế.

Các dòng họ ở Hương Thủy cố gắng để không còn hộ nghèo
Return to top