Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên: Đa dạng nội dung, phong phú hình thức

Giúp đoàn viên, thanh niên hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” thông qua công tác tuyên truyền...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP