Góp sức xây dựng quê hương

Có hoài bão, lý tưởng và trình độ chuyên môn, thế hệ đảng viên trẻ huyện Nam Đông hôm nay ra sức cống hiến trên nhiều lĩnh vực công tác, tiên phong trong lao động sản xuất, góp sức phát triển địa phương.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP