Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng lực lượng quân đội tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc lực lượng quân đội có thành tích suất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP