Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Để quyền lực trong công tác cán bộ thực sự được kiểm soát

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP