Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Đơn vị điểm của nhiều phong trào

Những năm qua, Chi bộ thôn Hiền Lương (Phong Hiền, Phong Điền) cùng với hệ thống chính trị trong thôn vận động, tuyên truyền người dân thực hiện các phong trào...

Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP