Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

19/08/2021 - 10:54

CHLB Đức tiếp tục hỗ trợ bảo tồn, trùng tu Điện Phụng Tiên

TTH.VN - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Bảo tồn, trùng tu và giáo dục tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế, giai đoạn 2021-2026” do Hiệp hội Bảo tồn Di sản Văn hóa phi lợi nhuận e.V.Fuda (GEKE) – CHLB Đức tài trợ.

Kiến trúc cổng, bình phong điện Phụng Tiên sau khi được bảo tồn và phục hồi

Dự án nhằm bảo tồn và phục hồi tổng thể công trình điện Phụng Tiên, kết hợp đào tạo lý thuyết và thực hành cho thợ thủ công của địa phương về kỹ thuật, phương pháp bảo tồn, trùng tu công trình di sản văn hóa; tập huấn giáo dục di sản nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản qua các khóa học thực tế cho học sinh và sinh viên.

Các kết quả chính của dự án gồm có: bảo tồn, phục hồi bình phong hậu, các cổng còn lại và bức tường bao quanh công trình Điện Phụng Tiên; kết hợp đào tạo kỹ thuật cho các học viên dự án, các lớp tập huấn cho học sinh, sinh viên; phục chế ảo tổng thể kiến trúc nguyên bản Điện Phụng Tiên.

Dự án có tổng vốn 270.409 Euro, tương đương 7.343.495.000 đồng và được thực hiện từ năm 2021 - 2026. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức thực hiện và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP