Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

08/07/2016 - 09:53

XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH LỤT BÃO Ở NAM ĐÔNG:

Chờ điều chỉnh bổ sung

TTH - Dù chưa được điều chỉnh danh sách hộ được hưởng lợi từ chương trình nhà ở phòng tránh lụt, bão nhưng huyện Nam Đông vẫn bố trí kinh phí cho các hộ ngoài danh sách xây dựng nhà ở.

Gia đình ông Vương Văn Cát, thôn 4, xã Hương Hữu nhận hỗ trợ từ chương trình đang tiến hành xây dựng

Căn nhà anh Trần Văn Hân, xã Thượng Nhật dù được huyện đưa vào chương trình hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở phòng tránh lụt bão và đã khởi công từ đầu năm nhưng đến nay công trình mới chỉ xây dựng được phần thô. Sự chậm trễ này là do gia đình chưa được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay vốn ưu đãi. Công trình dở dang khiến gia đình anh Hân gặp không ít khó khăn, làm tiếp thì không có kinh phí mà dừng thì chẳng biết ở đâu.

Xã Thượng Nhật có 16/42 hộ trong danh sách hỗ trợ của huyện chưa được Ngân hàng Chính sách xã hội bố trí vốn vay. Lý do là các hộ này không nằm trong danh sách được UBND tỉnh phê duyệt cũng như phê duyệt bổ sung.

Bà Hồ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật cho hay, trong quá trình triển khai, các thôn tiến hành họp bình xét, đề nghị danh sách hỗ trợ 107 hộ nhưng khi có quyết định phê duyệt, chúng tôi lại không nhận được danh sách gửi kèm. Trong điều kiện số lượng hộ nghèo có biến động, cộng với một số hộ không “mặn mà”, xã đề xuất với huyện đưa 16 hộ khác tham gia chương trình. Các hộ này đều được các thôn tiến hành bình xét trước khi đưa danh sách để xã tổng hợp và trình UBND huyện phê duyệt.

Theo quy định, để được tham gia chương trình, các hộ phải được thôn bình xét đủ điều kiện và đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, tổng hợp nhu cầu của các thôn (danh sách, số lượng hộ, vốn xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt) gửi UBND cấp huyện phê duyệt. UBND cấp huyện tổng hợp và phê duyệt theo thẩm quyền danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt; đồng thời báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan lập và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Thống kê của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Đông, toàn huyện có 222 hộ được chương trình hỗ trợ. Trong đó, 183 nhà đã triển khai xây dựng và 39 hộ không tham gia chương trình. Hiện, 131 hộ đã hoàn thành xây dựng, số hộ còn lại đang xây dựng đạt từ 50% đến 70% khối lượng công trình. Ngoài ra, huyện còn bổ sung 33 hộ ngoài danh sách được phê duyệt của UBND tỉnh. Những hộ này hiện chưa thể tiếp cận được nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Muốn điều chỉnh danh sách hộ tham gia chương trình, trình tự cũng được tiến hành tương tự. Còn tại Nam Đông, tuy chưa có quyết định phê duyệt điều chỉnh của UBND tỉnh, nhưng huyện vẫn linh động điều chỉnh, giải ngân vốn cho các hộ ngoài danh sách.

Ông Võ Hữu Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg huyện Nam Đông lý giải, khi 39 hộ xin rút khỏi chương trình, các thôn tiến hành bình xét bổ sung và dựa vào danh sách đó phân bổ kinh phí chứ không có văn bản xin UBND tỉnh điều chỉnh số lượng hộ như quy định nên mới xảy ra tình trạng trên. Trước những khó khăn của 33 hộ nằm ngoài danh sách đã phê duyệt của UBND tỉnh, huyện Nam Đông đã có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng xin điều chỉnh bổ sung danh sách hộ tham gia chương trình.

Theo ông Lê Quang Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, huyện Nam Đông đã điều chỉnh bổ sung một số hộ khác không nằm trong danh sách đã phê duyệt tại Quyết định 2446/QĐ-UBND ngày 15/11/2014 của UBND tỉnh, như thế là trái quy trình. Các hộ này đều đã tiến hành xây dựng, nên huyện cần sớm có văn bản xin điều chỉnh bổ sung danh sách gửi Sở Xây dựng, để sở kịp thời phối hợp với các sở, ngành liên quan lập và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung cho các hộ này hoàn thành xây dựng trước mùa mưa, bão.

Ông Văn Đức Thọ, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng khẳng định, nếu 33 hộ trên được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung, ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân vốn nhanh để người dân sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch.

HOÀNG LOAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP