13/07/2015 - 22:08

Chợ Đông Ba vẫn được tồn tại, nhưng phải đầu tư cải tạo, nâng cấp

TTH - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 6481/QĐ-BCT phê duyệt việc Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc giai đoạn từ năm 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, đối với chợ đầu mối được giữ lại 14 chợ hiện có; cho tồn tại nhưng phải đầu tư cải tạo, nâng cấp 9 chợ; xóa bỏ và chuyển chức năng 13 chợ, trong đó rất nhiều chợ lâu đời như chợ đầu mối Long Biên, chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) cũng bị xóa bỏ; quy hoạch xây dựng mới 55 chợ. Đối với chợ hạng I, giữ nguyên 58 chợ hiện có; cho tồn tại nhưng phải đầu tư cải tạo, nâng cấp 147 chợ; xóa bỏ, di dời 7 chợ và quy hoạch xây dựng mới 99 chợ trong toàn quốc.

Đối với Thừa Thiên Huế, chợ đầu mối Phú Hậu được tồn tại nhưng phải đầu tư cải tạo nâng cấp; chợ hạng I Tây Lộc vẫn được giữ nguyên trạng trong quy hoạch; chợ Đông Ba và chợ An Cựu được tồn tại nhưng phải đầu tư cải tạo, nâng cấp. Ngoài ra, quy hoạch xây dựng chợ hạng I Lăng Cô tại thị trấn Lăng Cô.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP