Kinh tế Xây dựng - Giao thông

26/03/2013 - 06:21

Cho phép đầu tư ba dự án tại Phú Lộc

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế đầu tư xây dựng cùng lúc dự án đầu tư nhà máy chế biến dăm gỗ công suất 40 ngàn tấn/năm và viên nén năng lượng cùng công suất tại Khu Công nghiệp La Sơn (Phú Lộc); đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, thẩm định khoa học công nghệ trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh đồng ý cho phép Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hoàng Vân xúc tiến khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tại Lộc Hòa (Phú Lộc). UBND huyện Phú Lộc có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chăn nuôi trên địa bàn và có phương án đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất hợp lý, bảo đảm các quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nghiên cứu, xúc tiến dự án đầu tư xây dựng trang trại tại đây.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đồng ý giao UBND huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư dự án mở rộng Khu Tái định cư Bãi Gạo ở Xuân Lộc (Phú Lộc) nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Cơ quan này phải phối hợp với các sở Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức lập dự án đầu tư theo quy định hiện hành. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị, xem xét bổ sung dự án tái định cư nêu trên vào dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc nói trên.

Vĩnh Cự

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP