04/12/2014 - 18:20

Cho phép nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai, Lăng Cô

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cho phép người dân nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô, song phải tuân thủ các điều kiện quy định về xử lý môi trường, quy hoạch ao hồ hợp lý.

Diện tích mặt nước mỗi ao nuôi tối thiểu 3.000m2, độ sâu tối thiểu 2m, có cống cấp và thoát nước riêng biệt. Vùng nuôi và ao nuôi phải có ao xử lý nước thải, trữ nước, xử lý môi trường trước khi bơm vào ao nuôi; trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất. Thả giống phải bảo đảm tuân thủ khung lịch thời vụ; cải tạo, xử lý ao nuôi trước khi thả giống... Giống nuôi đảm bảo kích cỡ và hoàn toàn sử dụng thức ăn công nghiệp, không sử dụng thức ăn tươi sống.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP