Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

07/09/2011 - 16:26

Cho thuê nhà phải nộp những loại thuế gì?

TTH - * Hiện, tôi sở hữu ngôi nhà mặt tiền và có người hỏi thuê để làm văn phòng công ty với giá 15 triệu đồng/tháng trong nhiều năm. Tôi không đăng ký kinh doanh, nếu cho thuê nhà thì bản thân có phải nộp thuế không? Vậy, tôi phải nộp những loại thuế gì và mức nộp ra sao? (Nguyễn Mạnh Hà, ở Huế)

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Theo quy định hiện hành, trường hợp của bạn dù chưa đăng ký kinh doanh, nhưng việc bạn xây dựng nhà rồi cho người khác thuê và có thu nhập từ hoạt động này thì bạn phải nộp thuế. Các loại thuế bạn phải nộp, gồm: môn bài (MB), giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập cá nhân (TNCN). Cụ thể, mức thuế bạn phải đóng như sau:

 

1. Thuế MB: Theo quy định tại Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ điều chỉnh mức thuế MB và được hướng dẫn tại Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính (TC - được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003), nếu trường hợp thu nhập bình quân hàng tháng từ trên 1,5 triệu đồng thì thuế MB đóng hàng năm là 1 triệu đồng.

 

Như vậy, với việc bạn cho thuê nhà với mức giá 15 triệu đồng/tháng thì thuế MB hàng năm bạn phải nộp là 1 triệu đồng.

 

2. Thuế GTGT: Theo quy định tại điều 38 Luật Quản lý thuế; điều 8 Luật Thuế GTGT 2008; điều 8 Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, điểm 2.2.c, mục III, phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ TC hướng dẫn về thuế giá GTGT; công văn 763 /BTC-TCT ngày 16/1/2009 của Bộ TC hướng dẫn tỷ lệ GTGT áp dụng đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật thì trường hợp của bạn thuộc địa bàn TP Huế (khu vực II), nên tỉ lệ GTGT làm căn cứ tính thuế GTGT phải nộp là 32 - 37%. Do đó, nếu Cục Thuế tỉnh ấn định tỷ lệ GTGT được áp dụng mức tỷ lệ 37% cụ thể cho vị trí nhà ở bạn cho thuê thì mức tiền thuế bạn phải nộp hàng tháng được tính như sau:

 

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tiền cho thuê nhà (15 triệu đồng) x tỷ lệ GTGT (37%) x thuế suất GTGT (10%).

 

3. Thuế TNCN: Theo quy định tại điều 38 Luật Quản lý thuế; khoản 6, điều 10, chương II Luật thuế TNCN; điểm 1, mục I, phần B Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ TC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN; hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN; Công văn 15908/BTC-TCT ngày 26/12/2008 của Bộ TC hướng dẫn tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh và Công văn 2755/TCT-TNCN ngày 10/8/2011 về việc kê khai thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê nhà, thì trường hợp của bạn thuộc địa bàn TP Huế với tỷ lệ thu nhập làm căn cứ tính thuế là 30 - 35%. Do đó, nếu Cục Thuế tỉnh áp dụng mức tỷ lệ 35% cụ thể cho vị trí nhà ở bạn cho thuê thì mức tiền thuế TNCN bạn phải nộp hàng tháng là:

 

Thuế TNCN = (doanh thu x 35%) - giảm trừ gia cảnh) x tỉ lệ thuế (theo biểu thuế được quy định tại điều 14 Nghị định 100/2008/NĐ-CP).

 

Quy định về giảm trừ gia cảnh, bạn có thể tham khảo thêm các quy định tại điều 19 Luật thuế TNCN; điều 12 Nghị định 100/2008/NĐ-CP; điểm 3, mục I, phần B Thông tư 84/2008/TT-BTC và công văn 2660/TCT-TNCN ngày 2/8/2011 của Bộ TC về việc xác định người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh.

 

Bùi Vĩnh (ghi)

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP