Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

21/01/2021 - 06:30

Chọn cán bộ thực sự có năng lực, phẩm chất

TTH - Một trong những công việc quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII là bầu những đại biểu ưu tú vào Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh chủ chốt của Đảng. Khắc phục những tồn tại về công tác cán bộ, các bước chuẩn bị cho hàng ngũ lãnh đạo khóa mới đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động rất sớm.

Hội nghị Trung ương 15 ngày 16/1/2021 tập trung kiện toàn nhân sự giới thiệu cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: baochinhphu.vn

1. Đại hội Đảng lần thứ XIII được chuẩn bị rất sớm cả về nội dung và công tác cán bộ. Trong đó, nhân sự cấp ủy các cấp cho đến Ban Chấp hành Trung ương đã được chuẩn bị, hoạch định ngay từ giữa nhiệm kỳ khóa XII.

Tại Hội nghị lần thứ 8 (6/2018), Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị đại hội, trong đó Tiểu ban nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Đây là bước chuẩn bị sớm nhất và được quán triệt, tổ chức thực hiện đến từng cấp ủy Đảng. Từ đó, ở mỗi cấp cũng làm bài bản, nghiêm túc, giới thiệu được những cán bộ tốt nhất cho từng cấp ủy. Cùng với đó là luân chuyển, điều động cán bộ trẻ, cán bộ nữ quy hoạch từ Trung ương về địa phương chuẩn bị thay thế số cán bộ chuẩn bị hết tuổi công tác cũng đã làm từ sớm.

Hội nghị Trung ương 9 (12/2018) bàn cụ thể về nhân sự, cho ý kiến định hướng giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành. Hội nghị Trung ương 12 (tháng 5/2020) đã đưa ra thảo luận kỹ càng về tiêu chuẩn ủy viên Trung ương và quan trọng nhất là chính thức bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Trung ương trong Hội nghị 13 (10/2020). Hội nghị 14 sau đó cũng đã  bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cuối cùng Hội nghị 15 diễn ra từ 16/1/2021 để hoàn thiện giới thiệu các chức danh cao nhất, nhân sự tái cử đặc biệt trước khi trình ra đại hội.

Như vậy, để thấy rằng, nhiệm kỳ này Trung ương đã chủ động làm công tác nhân sự rất sớm, bài bản nhằm sàng lọc kỹ càng, lựa chọn chu đáo cho nhiệm kỳ mới.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 “Về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Bí thư đã quy định rõ về quy trình làm quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cấp ủy theo 5 bước, thay cho 3 bước trước đây. Quy trình này cho thấy tính khách quan của công tác cán bộ trong  công tác tổ chức của Đảng. Đây được xem là bước quan trọng, khâu then chốt trong công tác cán bộ.

Quy trình này đã khắc phục được tồn tại “đúng quy trình nhưng chọn không đúng người” đã gây nên những dư luận ở một số địa phương, cơ quan trong thời gian qua. 5 bước quy trình  được thực hiện công khai, minh bạch, tránh được hiện tượng quy hoạch, bổ nhiệm người nhà, người thân, chọn được những cán bộ thực sự có năng lực, đạo đức và có sự tín nhiệm cao. Bên cạnh công tác chuẩn bị chu đáo của tổ chức thì cấp ủy, người đứng đầu cũng phải thực hiện công tâm, khách quan, hạn chế tình trạng mất đoàn kết nội bộ, tạo được đồng thuận cao ở mỗi cấp bộ Đảng.

Những trường hợp có vướng mắc hoặc “non” về tiêu chuẩn, điều kiện sẽ khó lọt vào những bước tiếp theo, hạn chế được tác động chủ quan và hiện tượng “chạy” nếu không có tín nhiệm thực sự. Quy trình mới này là đột phá quan trọng, giúp cho tổ chức làm minh bạch, chọn ra được những cán bộ đủ tâm, đủ tầm.

2. Yêu cầu cao nhất đặt ra cho Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII là: “Xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề của mình”. Đó là yêu cầu, đồng thời là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. Chọn được những cán bộ đủ tài, đủ đức, có tầm nhìn xa nhằm tiếp tục đảm đương vai trò lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới, đáp ứng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong quá trình Trung ương chuẩn bị nhân sự giới thiệu về địa phương, nhiều đồng chí được bầu bí thư cấp ủy với tỉ lệ phiếu bầu cao ở đại hội ở các tỉnh, thành phố cho thấy công tác giới thiệu của Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu của từng nơi.

Tin rằng, với quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, cùng với những bước chuẩn bị chu đáo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất định sẽ chọn được những người lãnh đạo có đức, có tài, ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP