20/04/2021 - 13:53

Chu đáo, chặt chẽ

TTH - Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Quảng Điền được tiến hành theo đúng quy trình, các bước thủ tục đảm bảo chặt chẽ, kịp thời.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Mới đây, tổ dân phố An Gia, thị trấn Sịa tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đông đảo bà con cử tri tổ dân phố An Gia đến dự đúng thời gian quy định, thể hiện đầy trách nhiệm của cử tri đối với công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp sắp đến.

Cử tri Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ, đại biểu là người luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con Nhân dân để đề xuất giải quyết, xử lý vướng mắc kịp thời, thỏa đáng. Tham gia hội nghị lấy ý kiến là dịp để cử tri chúng tôi bày tỏ sự tín nhiệm của mình đối với các đại biểu. Đây cũng là bước quan trọng để chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức vào cuối tháng 4 sắp đến.

Tại hội nghị, cử tri tổ dân phố An Gia bày tỏ sự tín nhiệm và  mong muốn, các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết sức mình.

Bà Phan Thị Thanh Phượng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền thông tin, bám sát kế hoạch, huyện đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương đúng thời gian, tiến độ. Huyện thành lập Uỷ ban bầu cử của huyện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trực tiếp về giúp các địa phương, phụ trách triển khai công tác chuẩn bị bầu cử thật sự chu đáo, đúng quy trình.  

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Quảng Điền được tiến hành bảo đảm đúng tiến độ, quy định. Việc giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND cấp huyện, cấp xã, thị trấn đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thành phần. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thông báo phân bổ số lượng đại biểu được bầu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 30 người, số ứng cử viên gồm 57 người. Theo đó, huyện phân bổ khối Đảng 8 người, khối Mặt trận và các đoàn thể 8, khối chính quyền và lực lượng vũ trang 17, khối các xã, thị trấn 22, khối tổ chức kinh tế 1, khối tôn giáo 1 người.

Đối với 11/11 xã, thị trấn, đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 với tổng số đại biểu do hội nghị giới thiệu là 511, tổng số đại biểu được bầu là 281 người.

Các địa phương có người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Quảng Điền và HĐND các xã, thị trấn đã tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Qua đánh giá sơ bộ danh sách sau hội nghị hiệp thương lần 2, tỷ lệ người ứng cử HĐND về cơ cấu, thành phần cấp huyện và cấp xã, thị trấn đều đảm bảo theo đúng quy định. Cụ thể, người ứng cử đại biểu HĐND huyện có tỷ lệ nữ là 35,09%, trẻ dưới 40 tuổi chiếm 36,84%, người ngoài Đảng chiếm 5,26%. Ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn có tỷ lệ nữ chiếm 36,2%, trẻ dưới 40 tuổi chiếm 48,34%, người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 22,7%.

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND, huyện Quảng Điền sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Uỷ ban bầu cử huyện lên danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Thời gian qua, huyện Quảng Điền tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong việc thể hiện quyền công dân, tham gia bầu cử. Các cơ quan, ban ngành tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, tuyên truyền trực quan sinh động bằng pano, áp phích, thông qua các cuộc họp dân để thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sắp đến.

Bài, ảnh: Kim Hải

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP