18/12/2015 - 18:07

Chủ động, linh hoạt động trong quan hệ đối ngoại

TTH - Ngày 18/12, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế (HuePO) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và 130 đại biểu đến tham dự.

Nhiệm kỳ qua, HuePO đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực: Hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng. Công tác thông tin tuyên truyền, tham mưu về đối ngoại nhân dân được chú trọng. Đến nay, HuePO có 10 hội hữu nghị thành viên, hoạt động hiệu quả. Nổi bật hơn là công tác vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2010-2015 đạt hơn 89,8 tỷ đồng, góp phần giảm nghèo, ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương...

Trong nhiệm kỳ tới, HuePO xác định: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị. Đổi mới và tích cực nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng phát triển tổ chức, hội thành viên phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Đại hội bầu bà Trần Thị Mai, Phó Chủ tịch HuePO nhiệm kỳ 2010-2015, giữ chức Chủ tịch HuePO nhiệm kỳ 2015-2020.

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP