Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

18/10/2019 - 14:29

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2019)

Chủ động, linh hoạt trong công tác tham mưu

TTH - Thường xuyên bám cơ sở, chủ động hơn trong công tác tham mưu tổng hợp là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà đội ngũ làm công tác văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở hướng đến thời gian tới.

Đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Nỗ lực không ngừng

Thời điểm này, văn phòng cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã và đang tích cực tham mưu, cùng tiểu ban văn kiện sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm phục vụ cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Ngoài tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tiểu ban chuẩn bị thật kỹ những nội dung cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi còn phân công trách nhiệm cho các thành viên để tham mưu, xây dựng kế hoạch giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội ở các Đảng bộ cơ sở”, ông Bùi Hưng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Phú Vang cho biết.

Ông Hồ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Điền chia sẻ: “Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm hết sức nặng nề. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động bám cơ sở, chúng tôi cố gắng để tham mưu thật tốt cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019”.

Bà Dương Thị Hoa, Trưởng phòng Hành chính – Văn thư lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy cho hay: “Mỗi lần chuẩn bị hội nghị Tỉnh ủy, các bộ phận trong Văn phòng Tỉnh ủy luôn động viên nhau làm ngày, làm đêm để hoàn thành công việc được giao. Mục tiêu của chúng tôi là làm sao để các văn bản, tài liệu hội nghị Tỉnh ủy đến sớm nhất với các đại biểu, các Tỉnh ủy viên để họ nghiên cứu trước”.

Thực hiện mục tiêu xây dựng văn phòng cấp ủy các cấp ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo văn phòng cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu. Trong đó, chú trọng chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chuyên sâu trên các lĩnh vực, góp phần giúp Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy địa phương định hướng, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề mới, khó và phức tạp.

TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng cho biết: “Từ đầu năm đến nay, văn phòng cấp ủy các cấp phối hợp với các ban, ngành tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc mang lại hiệu quả trên các lĩnh vực: Chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, sáng, thân thiện; phát triển du lịch, dịch vụ; xây dựng nông thôn mới; quy hoạch, giải phóng mặt bằng; quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường. Bên cạnh đó, văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh cũng đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân".

Khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên

Vẫn còn những tồn tại như: Chế độ thông tin, báo cáo ở một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm, thiếu kịp thời, chất lượng chưa cao; còn tài liệu tồn đọng chưa được xử lý; một số cấp ủy, cơ quan và cá nhân chưa tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện công tác chuyên môn… Những điều này đòi hỏi đội ngũ làm công tác văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh phải nỗ lực khắc phục trong thời gian tới.

Theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng, có rất nhiều việc phải làm từ nay đến cuối năm, nhưng trước mắt đội ngũ văn phòng cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tích cực, linh hoạt hơn nữa để tham mưu, phục vụ Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy tập trung lãnh, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Riêng Văn phòng Tỉnh ủy, tập trung tham mưu, phục vụ tốt hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17; chuẩn bị nội dung Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 và các kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019; chuẩn bị các điều kiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 1879 làm việc với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ, ban, ngành về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị (khóa X); tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Bác Hồ từng nói: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng… cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Đó vừa là lời căn dặn sâu sắc của Bác, vừa là kim chỉ nam cho hành động trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ văn phòng cấp ủy nói chung và cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. 

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP