10/10/2018 - 20:40

“Chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”

TTH - Đó là chủ đề tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12.

Với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, tháng hành động tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, huy động nguồn lực triển khai tháng hành động, hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, mua bán; phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động như: diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn các nội dung liên quan.

Hiền Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP