15/10/2015 - 14:02

Chủ động phòng ngừa, hạn chế sai phạm

TTH - Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh ngày càng được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả. Đây là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng...

 Đội ngũ cán bố tỉnh và huyện Phong Điền thường xuyên đi cơ sở, nắm nghe dư luận, hạn chế những vụ việc nổi cộm có thể xảy ra
Từ năm 2010 đến nay, UBKT các cấp đã tiến hành giám sát theo chuyên đề 1.587 tổ chức Đảng và 1.293 đảng viên. Qua đó, đã phát hiện 38 tổ chức, 29 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng và 8 đảng viên. UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 1.424 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS, phát hiện 158 tổ chức chưa thực hiện tốt.
Qua nắm tình hình thi hành kỷ luật và chấp hành kỷ luật trong Đảng cho thấy, cấp ủy các cấp và các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 16 tổ chức Đảng; khiển trách 494 đảng viên; cảnh cáo 216 đảng viên; cách chức 31 đảng viên và khai trừ 59 đảng viên...
KTGS đã giúp cấp ủy các cấp đánh giá đúng tình hình lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, nhất là những nơi có vấn đề nổi cộm, kịp thời ngăn chặn, hạn chế vi phạm kỷ luật Đảng và Nhà nước”, bà Phan Thị Huế, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy khẳng định.
Thời gian qua, đội ngũ UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Ngoài công tác tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, UBKT các cấp chủ động hơn trong bổ sung, thay đổi đối tượng, tăng chất lượng các cuộc KTGS. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 321 đảng viên và 99 tổ chức Đảng; kết luận 298 đảng viên có vi phạm và phải thi hành kỷ luật 147 đảng viên; kết luận 90 tổ chức Đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 9 tổ chức Đảng”.
Tăng cường giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên cũng được UBKT các cấp chú trọng. Giám sát theo chuyên đề và giám sát thường xuyên là hai nhiệm vụ được tiến hành thường xuyên, góp phần phát hiện, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. “Ưu điểm của giám sát chính là kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại, khuyết điểm, nhất là vấn đề nổi cộm, có dự luận. Mặt khác, qua giám sát giúp cho đảng viên, tổ chức Đảng được giám sát nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trong của công tác xây dựng Đảng”, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đúc rút.
Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác KTGS của một số ban tham mưu cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chưa hiệu quả; bị động, để xảy ra các vụ việc nổi cộm. Một số cuộc KTGS của cấp ủy các cấp chưa sâu, chưa ngăn chặn, đẩy lùi và tìm hướng khắc phục, điều chỉnh những thiếu sót, vi phạm.
Nhiệm vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi UBKT các cấp phải không ngừng nỗ lực phấn đấu nhiều hơn. “Cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh phải tăng cường hơn nữa công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, gắn thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Kịp thời phát hiện nhân tố mới để phát huy, đồng thời, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Chủ động phòng ngừa, hạn chế sai phạm, kiên quyết, xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác KTGS đại biểu dự đại hội, góp phần vào thắng lợi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Bên cạnh đó, thường xuyên kiện toàn, củng cố bộ máy, biên chế cán bộ UBKT các cấp, tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác KTGS, kỷ luật Đảng ngang tầm giai đoạn mới”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình chỉ đạo.

UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cho biết: “Kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nên hầu hết các cấp ủy Đảng đã quan tâm chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ này. Qua đó, UBKT các cấp đã chủ động khảo sát, nắm tình hình để phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, tiến hành kiểm tra, nhằm kịp thời ngăn ngừa, hạn chế vi phạm xảy ra. Các trường hợp đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm đều chỉ đạo xử lý kịp thời”.

Từ năm 2010 đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 2.373 tổ chức Đảng cấp dưới và 9.815 đảng viên. Nội dung KTGS tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách Nhà nước, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP