Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

08/05/2020 - 15:34

“Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

TTH.VN - Đó là chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức ngày 8/5 bằng hình thức trực tuyến.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn dự, chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo hội thảo. Cùng dự, chủ trì hội thảo còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn dự, chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ 3 nhóm vấn đề. Trong đó, làm sâu sắc hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, Nhân dân ta và của nhân loại; tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục khẳng định và làm nổi bật nhân cách cao quý, tấm gương đạo đức, phong cách của Người.

Qua đó, làm rõ hơn, lan tỏa hơn tầm vóc, hình ảnh của một lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; khẳng định những giá trị to lớn, trường tồn về di sản mà Người để lại cho Đảng, dân tộc ta - đó là thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, các đại biểu tham gia hội thảo đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ hơn sự vận động sáng tạo, bổ sung phát triển về tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; phân tích, làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới trong phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu kết luận, khái quát lại những quan điểm đã được thống nhất tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, sự nghiệp cách mạng vĩ đại, tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân để xứng đáng là công bộc của Nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP