Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

27/02/2016 - 15:40

Chủ tịch nước ứng cử ĐBQH, lấy ý kiến cử tri ở đâu?

Người ứng cử ĐBQH đang là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Chủ tịch nước

Hướng dẫn cách cách tiến hành giới thiệu người ứng cử đối với các cơ quan tổ chức, đơn vị  ở Trung ương, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức ở nơi người ứng cử công tác hoặc làm việc (nếu có). Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc nơi làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.

Hội nghị hướng dẫn cách cách tiến hành giới thiệu người ứng cử đối với các cơ quan tổ chức, đơn vị  ở Trung ương

Ông Nguyễn Văn Pha cũng cho biết, người ứng cử đại biểu Quốc hội đang là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ.

Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội công tác tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan khác của Nhà nước thì người đứng đầu cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn triệu tập và chủ trì hội nghị.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế thì người đứng đầu đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn triệu tập và chủ trì hội nghị.

Trường hợp nơi công tác hoặc nơi làm việc của người ứng cử đại biểu Quốc hội chưa có tổ chức Công đoàn thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được mời tham dự hội nghị.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP