17/11/2016 - 13:51

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xử nghiêm sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ

Phát biểu khép lại nhóm vấn đề chất vấn thứ 4, liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sáng 17/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đã có 37 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nội dung các câu hỏi tập trung vào tình hình thực hiện tinh giản biên chế; đề án vị trí việc làm; công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ, công chức; việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo; giải pháp cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp; việc phân cấp quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; giải pháp bảo đảm chất lượng cán bộ, công chức, nâng cao ý thức, trách nhiệm đạo đức công vụ; trách nhiệm xử lý cán bộ vi phạm gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Cũng như các phiên chất vấn trước, đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi thẳng thắn, ngắn gọn, bám sát thực tiễn và bám sát nhóm vấn đề chất vấn, cũng như tham gia tranh luận sôi nổi.

Đánh giá về phần trả lời của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Chủ tịch Quốc hội cho rằng lần đầu tiên trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sau 7 tháng giữ nhiệm vụ, Bộ trưởng đã thể hiện nắm rất chắc chức năng, nhiệm vụ cũng như thấy rõ trách nhiệm của ngành và trách nhiệm của người đứng đầu về thực trạng công tác của Bộ Nội vụ.

“Bộ trưởng đã trả lời ngắn gọn, thẳng thắn. Đối với những vấn đề khó, phức tạp, Bộ trưởng cũng không né tránh nhưng trả lời chưa thỏa mãn ý kiến của đại biểu Quốc hội,” Chủ tịch Quốc hội nhận định.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, những vấn đề chưa làm thỏa mãn ý kiến của đại biểu liên quan đến tổ chức bộ máy cán bộ, những vụ việc sai phạm trong công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, công tác cán bộ, đã gây nhiều bức xúc trong xã hội, nhưng việc xem xét giải quyết của Bộ còn chậm, chưa triệt để.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng tiếp thu ý kiến của đại biểu, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các giải pháp đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ đề xuất việc xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sai phạm; đồng thời nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật về việc xử lý cán bộ sai phạm trong thực thi công vụ sau khi đã nghỉ hưu rồi mới phát hiện sai phạm.

“Với những vấn đề trên, đề nghị Bộ trưởng quan tâm, tập trung tăng cường quản lý nhà nước, có các giải pháp quyết liệt, phối hợp với các bộ, ngành khác trong việc giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Nội vụ, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; xử lý kịp thời và ngăn chặn những sai phạm, có báo cáo với Quốc hội tại các kỳ họp sau,” Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng tham mưu cho Chính phủ tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án tinh giản biên chế gắn với sắp xếp bộ máy một cách hợp lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiếp tục triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm, sớm phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thiện đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý, đảm bảo yêu cầu lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực để áp dụng thống nhất, thực hiện công khai minh bạch trong tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển và khen thưởng cán bộ công chức.

Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ sớm hoàn thiện Đề án chức danh lãnh đạo quản lý, đảm bảo yêu cầu lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển và khen thưởng cán bộ, công chức; tổ chức có hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức đối với cán bộ, công chức; đồng thời sớm hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; Đề án tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Bộ Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý việc đề bạt, khen thưởng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm, nghiêm túc các sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ.

Đối với trường hợp ông Vũ Huy Hoàng đã được nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII phê chuẩn là Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016, và Quốc hội khóa XIII đã miễn nhiệm tại kỳ họp thứ 11, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ “qua ý kiến của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này, với những sai phạm nghiêm trọng của ông Vũ Huy Hoàng trong thời gian vừa qua, Quốc hội nghiêm khắc phê phán và cũng nhận thấy trách nhiệm của mình trong kiểm tra, giám sát và ban hành các văn bản pháp luật, làm cơ sở cho việc xử lý những vụ việc tương tự”.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP