Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

04/07/2018 - 21:05

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cung cấp thông tin báo chí 10 ngày một lần

TTH - Nhằm nâng cao hiệu quả, chủ động trong cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí, ngày 4/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có công văn chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc tổ chức họp báo định kỳ và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức họp báo định kỳ hàng tháng sau phiên họp định kỳ của UBND tỉnh. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn của UBND tỉnh chủ trì cùng với các ngành liên quan tổ chức họp báo. Tổ chức cung cấp thông tin báo chí dưới dạng Thông cáo báo chí đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 10 ngày một lần về các hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo tỉnh, những quyết sách lớn của UBND tỉnh, những sự kiện lớn và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về báo chí; chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh trong việc xử lý kịp thời các vấn đề báo nêu. Rà soát quy chế phát ngôn để điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức tham quan thực tế các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cho các nhà báo trên cơ sở nhu cầu đăng ký tham gia của các nhà báo. Hội Nhà báo và Văn phòng UBND tỉnh đề xuất việc tổ chức tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


  • Trang thông tin người nổi tiếng Allfamous
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP