Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

20/01/2022 - 11:00

Chú trọng chất lượng các cuộc thanh tra, đôn đốc, xử lý sau thanh tra

TTH.VN - Ngày 19/1, Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị, địa phương nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đó là, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; đôn đốc, xử lý sau thanh tra; rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng…

Dù còn những khó khăn, nhưng năm 2021, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị, địa phương đã thực hiện 96 cuộc thanh tra, kiểm tra; thực hiện 848 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực. Qua đó, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị, địa phương đã phát hiện vi phạm hơn 8, 8 tỷ đồng, hơn 1.400 ha đất các loại. Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị, địa phương đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 8, 1 tỷ đồng…

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP