Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

16/01/2018 - 17:06

Chú trọng chất lượng công tác tham mưu, lập kế hoạch

TTH.VN - Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) diễn ra chiều 16/1, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng nhất là những đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, điều hành của Sở KH&ĐT đã góp phần giúp UBND tỉnh có thêm những giải pháp tốt hơn để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội cũng như nhiều mục tiêu, chương trình khác.

Về thực hiện nhiệm vụ 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT làm tốt hơn vai trò tham mưu, lập kế hoạch, trong đó cần chú trọng chất lượng công tác tham mưu đối với tất cả các vấn đề, lĩnh vực trước khi thực hiện đầu tư để vận hành tất cả các ngành, lĩnh vực theo đúng định hướng. Quan tâm hơn đến việc liên thông giữa các ngành, giữa ngành KH&ĐT với UBND tỉnh để xử lý tốt tất cả các vấn đề liên quan. Tăng cường giám sát, đôn đốc tiến độ các dự án và quyết liệt hơn với các dự án chậm tiến độ cần thu hồi…

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những mục tiêu quan trọng trong năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trước đó, trong báo cáo tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018, Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thiên Định nêu quan điểm, việc tổng kết công tác năm 2017 đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế nhằm tìm giải pháp khắc phục tốt hơn trong năm 2018. Về những kết quả đạt được, ông Phan Thiên Định cho rằng, dù có những biến động về mặt nhân sự, song sở đã tổ chức bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp để giải quyết tốt các công việc được giao. Việc đánh giá, lập kế hoạch cũng được đổi mới hướng đến chất lượng và kết quả thực tế. Công tác xúc tiến đầu tư được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm...

Ông Phan Thiên Định cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần được khắc phục trong năm 2018 như vẫn còn tình trạng cán bộ có trình độ chuyên môn yếu chưa đáp ứng yêu cầu công việc, năng lực tham mưu hoạch định chiến lược của một số cán bộ còn hạn chế, thiếu chủ động, chất lượng quản lý quy hoạch, kế hoạch theo ngành còn thấp, chất lượng thanh tra, giám sát chưa cao...

Về phương hướng, nhiệm vụ 2018, ngành KH&ĐT xác định nhiệm vụ tham mưu, lập kế hoạch để thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 có vị trí then chốt nên tập trung làm tốt vai trò này. Sở KH&ĐT cũng thực hiện các nhiệm vụ song song quan trọng khác, như định hướng, đề xuất các quy hoạch như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, quy hoạch phát triển du lịch, đề xuất các giải pháp để tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện thành công 4 chương trình trọng điểm, giám sát đặc biệt, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án…

Tin, ảnh: Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP