Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

27/02/2016 - 15:43

Chú trọng chất lượng TCCS Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên

TTH - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh thời gian qua là tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ); chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở...

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Với phương châm hướng về cơ sở, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo; cấp ủy, cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp đã xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, thôn, bản, tổ dân phố. Theo đó, nhiều chi, đảng bộ đã khẳng định rõ vị trí, vai trò trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, bảo đảm thắng lợi công cuộc đổi mới ở cơ sở.

Hương Giang là xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Nam Đông. Để đạt kết quả đó, Đảng ủy, chính quyền xã đã thường xuyên bám cơ sở, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. “Dân chủ, đoàn kết, thiết thực, gắn với quyền lợi người dân là những vấn đề cốt lõi để dẫn đến thành công trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ở địa phương. Muốn vậy, tổ chức Đảng phải thường xuyên được củng cố, chất lượng đội ngũ đảng viên được coi trọng, nhất là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hương Giang - Phan Chuyển khẳng định. 

Ở Phong Hải (Phong Điền) cũng vậy, nhờ đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được phát huy vai trò chức trách, nhiệm vụ trong lãnh, chỉ đạo, nên bộ mặt nông thôn, đời sống người dân không ngừng nâng lên. Phong Hải tự hào là xã vùng ven biển đầu tiên của huyện Phong Điền sớm được công nhận nông thôn mới. Liên tục trong nhiều năm liền người dân nuôi tôm trên cát thu lãi lớn; thu ngân sách của xã đạt cao; hộ giàu và khá chiếm tỷ lệ cao... “Đội ngũ cán bộ, đảng viên của xã luôn phát huy tính kế thừa lãnh đạo đi trước, lại đoàn kết, năng nổ, nhiệt tình, xốc vác công việc chung, nên xã nhà ngày càng phát triển”, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Hải - Phan Khánh nhấn mạnh.

An Hòa là một trong những phường của TP Huế thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH). Ngoài vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thì việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn luôn được đề cao. Ông Trần Hồng, Bí thư chi bộ 4, phường An Hòa cho biết: “Thông qua sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố, những nội dung thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH được phổ biến đến các hộ gia đình. Một số vấn đề người dân còn ý kiến khác nhau đều được giải quyết thấu đáo, nên ai cũng quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất”.

Kết quả đó thêm một lần nữa khẳng định, việc đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy chuyên môn từ tỉnh đến phường, xã có vai trò hết sức quan trọng. Thời gian qua, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến các TCCSĐ luôn quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, gắn với quy hoạch cán bộ, nên đã góp phần đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ trong từng ngành, từng cấp.

Đáp ứng hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ mới

Đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Nhật Quang chỉ rõ: Bên cạnh những ưu điểm, công tác cán bộ vẫn chưa ngang tầm với nhiệm vụ chính trị; chất lượng cán bộ ở một số lĩnh vực còn bất cập trước yêu cầu mới; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở một số địa phương, đơn vị còn thấp; một số cấp ủy chưa gắn kết đồng bộ giữa các khâu trong công tác cán bộ, nên dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, bị động, lúng túng khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo yêu cầu công tác. Hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn ở một số nơi còn yếu và bất cập...

Nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới bên cạnh những thuận lợi, còn những khó khăn nhất định. Vì vậy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; xây dựng, củng cố tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đặc biệt, kịp thời phát hiện, kết luận và xử lý chính xác những vấn đề liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với cán bộ và công tác cán bộ, gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Đảng bộ tỉnh hiện có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở; 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc, với 693 TCCS Đảng (344 đảng bộ cơ sở, 349 chi bộ cơ sở); 15 đảng bộ bộ phận và 3.598 chi bộ trực thuộc; 47.302 đảng viên. Năm 2015, Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến các TCCSĐ đã cử 48 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; mở nhiều lớp lý luận chính trị, lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước cho 1.144 cán bộ...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP