Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

16/02/2017 - 18:09

Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

TTH - Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2017 do Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh tổ chức đã diễn ra sáng 16/2 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh Nguyễn Dung.

Hội nghị đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 4 biện pháp chính trong năm 2017, trong đó tập trung  tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với công tác giáo dục QP-AN; các địa phương, đơn vị hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3, 4 theo kế hoạch…

Sáu Đạo

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP