15/10/2015 - 16:50

Chú trọng phát triển CN-TTCN và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

TTH - Sáng 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã có buổi làm việc với UBND huyện A Lưới về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2016. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo của UBND huyện A Lưới cho thấy, tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 14,3%. Trong đó, tỷ trọng các ngành đến cuối năm 2015: nông, lâm nghiệp chiếm 52,1%; công nghiệp xây dựng - TTCN chiếm 36,5%; dịch vụ chiếm 11,4%. Diện tích trồng rừng toàn huyện đạt 11.790 ha, trong đó năm 2015 trồng mới 1.092,8 ha; diện tích cây cao su đạt 1.374,8 ha, trong đó diện tích khai thác 420 ha, năng suất 9 tạ mủ khô/ha/năm. Tính đến 30/9/2015, tổng giá trị giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản hơn 40,3/46,2 tỷ đồng, đạt 87,2 % kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10%, giảm 1,28% so với cuối năm 2014. Đã có xã đạt 19 tiêu chí (Hương Phong), 2 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 14 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí…

Năm 2016, A Lưới tập trung thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới Việt - Lào tại xã Nhâm; dự án đường vào các khu sản xuất thuộc nguồn vốn thủy điện A Lưới; đầu tư trung tâm thể dục, thể thao huyện... Đồng thời, tiến hành nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Huyện sẽ chú trọng đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp - TTCN A Co theo quy hoạch, đầu tư khu du lịch sinh thái A Nôr; thành lập các hợp tác xã dịch vụ, du lịch; thực hiện đồng bộ các kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội để đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2-3% theo tiêu chí mới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao biểu dương những nỗ lực của UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2015. Đồng thời lưu ý, A Lưới cần chú trọng phát triển công nghiệp - TTCN, xây dựng một số vùng kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với phát triển dịch vụ để phát triển bền vững. Tập trung nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Với chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện phải tranh thủ các nguồn vốn từ bên ngoài, kết hợp với phương châm “nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Tuy nhiên, trước mắt A Lưới cần có giải pháp tích cực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2015. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đạt hiệu quả cao, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc đặt ra trong cuộc sống. Đi đôi với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phải hết sức chăm lo công tác quốc phòng - an ninh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cũng giao trách nhiệm cho một số ngành của tỉnh có giải pháp hỗ trợ A Lưới trên một số lĩnh vực. 

BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP