Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

24/01/2021 - 19:19

Chú trọng phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp

TTH.VN - Nội dung này được Công đoàn (CĐ) Khu Kinh tế (KKT), công nghiệp đề ra trong năm 2021 tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017- 2022; tổng kết hoạt động CĐ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn ra sáng 24/1.

Năm 2021 Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo đời sống người lao động

Năm 2020, các doanh nghiệp (DN) trong KKT, công nghiệp tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID- 19 và bão lũ liên tiếp nên có trên 1.400 lao động mất việc làm, trong đó có trên 1.000 lao động được hưởng trợ cấp của DN. Mặc dù gặp khó khăn, song các DN đã có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống người lao động, trong đó CĐ KKT, công nghiệp có sự chuyển hướng trong hoạt động chăm lo cho đoàn viên phù hợp với tình hình thực tiễn tại DN. Một số hoạt động được triển khai như tuyên truyền phòng chống dịch COVID- 19, tuyên truyền chính sách pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa, triển khai các hoạt động Tháng công nhân năm 2020…

Năm 2021, CĐ KKT, công nghiệp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của DN; tăng cường công tác phát triển đoàn viên, rà soát để vận động thành lập CĐ cơ sở ở các DN có từ 25 lao động trở lên; duy trì tổ chức các hoạt động thiết thực như ngày Chủ nhật xanh và phát động phong trào hạn chế dùng túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn đôn đốc thu quỹ “Mái ấm công đoàn” đảm bảo tỷ lệ thu nộp đạt từ 90% trở lên.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP