Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

19/08/2016 - 21:33

Chưa phát hiện sử dụng chất cấm Salbutamol

TTH - Chi cục Chăn nuôi-Thú y tỉnh thông tin, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi năm 2016, trong tháng 8, đơn vị lấy 28 mẫu nước tiểu lợn tại 3 cơ sở chăn nuôi lợn thịt sắp xuất chuồng và 1 cơ sở giết mổ để xét nghiệm chất cấm Salbutamol.

Qua kiểm tra bằng máy KIT, test nhanh 28 mẫu đều cho kết quả âm tính với Salbutamol. Đợt này, chi cục tiến hành lấy 3 mẫu thuốc thú y và 4 mẫu thuốc thức ăn chăn nuôi, gửi xét nghiệm hàm lượng thuốc và chất cấm Salbutamol. Kết quả cho thấy, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện tình trạng sử dụng chất cấm Salbutamol trong chăn nuôi.

Hoàng Triều 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP