16/08/2019 - 21:28

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

TTH - Ngày 16/8, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác văn phòng cấp ủy cấp huyện để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 và hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025.

Thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra của cấp ủy các cấp là tham mưu phục vụ Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trước mắt, Văn phòng Tỉnh ủy đã hướng dẫn văn phòng cấp ủy các cấp biên tập văn kiện đại hội, hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Đại hội Đảng và lập hồ sơ đại hội Đảng.

Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành chuẩn bị các nội dung về đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030, thông qua đề cương và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XVI….

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP