Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

13/06/2016 - 09:21

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Tại phiên họp 49, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Phiên họp diễn từ ngày 13 đến 15/6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017; việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ thay mặt Hội đồng trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Vấn đề quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; việc xử lý và phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2015 và Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 cũng là những nội dung quan trọng được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận về Tờ trình của Chánh án TANDTC về trang phục Thẩm phán, Hội thẩm, Giấy chứng minh Thẩm phán và Hội thẩm; chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức trong Tòa án nhân dân; việc bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp; Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chế độ phụ cấp đối với Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm cũng được xem xét, thông qua tại phiên họp.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP