16/07/2019 - 18:48

Chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp

TTH - Ngày 16/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ. Tại Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ và lãnh đạo các sở, ngành cùng tham dự.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vực nội vụ rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đảm bảo đạt 100% các đơn vị được kiểm tra trong năm 2019 và khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ. Tiếp tục tiến hành đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm và chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới...

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP