Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

10/05/2021 - 15:03

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường, xã

TTH - Về trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp phường hiện nay, ông Nguyễn Thanh Hoa, Trưởng phòng Nội vụ TP. Huế thông tin, tỷ lệ cán bộ cấp phường ở TP. Huế đạt trình độ đại học chiếm hơn 80%; tỷ lệ công chức cấp phường đạt trình độ đại học chiếm 89,9%.

Cán bộ công chức phường Vĩnh Ninh tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Bước phát triển về chất

Hai năm nay, 100% CBCC phường Vĩnh Ninh (TP. Huế) đã đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên, toàn bộ đều được bố trí nhiệm vụ phù hợp với bằng cấp chuyên môn.

Tại phường Phước Vĩnh (TP. Huế), không chỉ toàn bộ CBCC phường chuẩn hóa trình độ đại học từ mấy năm nay mà tỷ lệ CBCC đạt trình độ trên đại học khá cao, gồm 5 thạc sĩ và 2 CBCC hiện đang học cao học, có 3/20 người có văn bằng 2 đại học.

Ông Nguyễn Thanh Hoa, Trưởng phòng Nội vụ TP. Huế thông tin, hiện nay, tỷ lệ cán bộ cấp phường ở TP. Huế đạt trình độ đại học hơn 80%, tỷ lệ công chức cấp phường đạt trình độ đại học 89,9% và có 90% CBCC cấp phường trên địa bàn thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, đội ngũ CBCC cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) hiện nay trong toàn tỉnh là 3.393 người. Trong đó, đảng viên 3.071 người, chiếm tỷ lệ 90,5%; 100% CBCC có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên, riêng trình độ đại học là 2.507 người, chiếm tỷ lệ 73,88%; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên có 2.364 người, đạt 69,67% và 100% CBCC cấp xã được bố trí phù hợp trình độ, chuyên môn.

Ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cho biết, đội ngũ CBCC cấp xã đã có những bước phát triển về chất, đáp ứng được nhiệm vụ công tác. Đa số công chức cấp xã ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC tại bộ phận một cửa hiện đại cấp xã, có kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong thực thi công vụ.

Theo ông Lương, Sở Nội vụ thường xuyên hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố rà soát đội ngũ CBCC cấp xã và lập danh sách những trường hợp chưa đạt chuẩn theo quy định của Trung ương và của tỉnh để xây dựng kế hoạch cử tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Đối với những trường hợp không thể tiếp tục đào tạo thì địa phương báo cáo phương án sắp xếp, thay thế phù hợp.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương buông lỏng quản lý kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, vẫn nảy sinh những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), gây phiền hà tới người dân, doanh nghiệp. Tình trạng vi phạm pháp luật, quy chế, quy định trong hoạt động công vụ vẫn còn, có nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị truy tố, xét xử.

Đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương là việc làm cấp bách luôn được các đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện.

Ngay từ đầu năm, Phòng Nội vụ TP. Huế đã tham mưu để ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC TP. Huế năm 2021. “CBCC cấp phường ít, mỗi chức danh chỉ 1- 2 người nên khó khăn trong việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Vì vậy, chúng tôi chú trọng tập trung vào việc đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đề, vị trí việc làm, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhất”, ông Ngô Thanh Hoa cho biết.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, đội ngũ CBCC cấp xã trên địa bàn huyện hiện là 435 người, trong đó, dân tộc thiểu số là 355 người, chiếm 81,6%. Về cơ bản, đội ngũ này được đào tạo, bồi dưỡng bài bản; bố trí, sắp xếp theo sở trường, năng lực, trình độ cũng như trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề đặt ra hiện nay, một bộ phận chưa khẳng định được vị trí, vai trò. Một số CBCC chưa mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, còn trông chờ cấp trên; hoạt động chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, khả năng vận dụng kiến thức được đào tạo vào thực tế chưa cao.

Đó là lý do UBND huyện A Lưới vừa hoàn thiện đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới trên địa bàn huyện” chuẩn bị trình HĐND huyện. Mục tiêu là phát triển đội ngũ CBCC cấp xã mang tính lâu dài, đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao, gắn với vị trí việc làm và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Phan Lương thông tin, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, sở sẽ đôn đốc các địa phương chủ động rà soát, đánh giá đội ngũ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn theo quy định. Đồng thời, các địa phương cũng cần phải quan tâm đến công tác quy hoạch, tạo nguồn; gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và phân công, bổ nhiệm.

Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC; đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy sát với yêu cầu công việc của chức danh của cán bộ, vị trí việc làm của công chức cấp xã. Đối với ngân sách phục vụ công tác đào tạo, cần phải cân đối hài hòa các nguồn kinh phí của Trung ương và của tỉnh để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã. Phấn đấu đến năm 2025, 100% CBCC cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

Bài, ảnh: Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP