Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

22/10/2020 - 06:30

Chung sức, chung lòng xây dựng Thừa Thiên Huế giàu đẹp

TTH - Vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu bày tỏ tâm huyết, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến:

Huy động tối đa sức dân

Đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV thì xảy ra sự cố môi trường biển, giữa cuối nhiệm kỳ xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, năm cuối lại gặp đại dịch COVID-19 làm chúng ta phấn đấu rất nhiều mới đạt được 12/13 chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội XV đề ra. Song, theo tôi đó là sự phấn đấu rất đáng trân trọng trong điều kiện chúng ta có xuất phát điểm không cao so với các tỉnh, thành khác trong cả nước.

UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến

Phía Mặt trận tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong vận động quần chúng để tạo ra sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong 5 năm vừa qua. Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ tập trung phát huy cao độ sự đồng thuận này để tạo sức mạnh tổng hợp, huy động sức mạnh trong và ngoài tỉnh để thực hiện mục tiêu này.

Muốn thực hiện mục tiêu đó phải có một chương trình, kế hoạch phát triển chi tiết, cụ thể, khả thi, và phải tạo ra sự đồng thuận của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương. Đặc biệt, huy động sự hưởng ứng, tham gia tích cực của Nhân dân trong thực hiện đường lối của tỉnh trong những năm tới.

Làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân, huy động nguồn lực trong và ngoài nước cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của địa phương. Đồng thời, cần thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm cho hoạt động của Mặt trận sát, đúng với tinh thần của Nghị quyết Đại hội XVI, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên phải nâng cao khả năng hoạt động và công tác tổ chức vận động cán bộ, hội viên của mình.

TUV, Bí thư Thị ủy Hương Trà Nguyễn Tài Tuệ:

Phát huy thế mạnh, thực hiện hiệu quả các mục tiêu

Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị và là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của Thừa Thiên Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây là động lực, là niềm tin vững chắc để các cấp, các ngành và Nhân dân toàn tỉnh hăng hái thi đua, nỗ lực hết mình trong công tác, học tập, lao động, sản xuất để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế.

TUV, Bí thư Thị ủy Hương Trà Nguyễn Tài Tuệ

Nhân dân thị xã Hương Trà kỳ vọng, Đại hội sẽ có những định hướng, quyết sách cụ thể nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 54 đã nêu.

Với trách nhiệm của mình, tham dự Đại hội, tôi sẽ cố gắng phát huy trí tuệ, đóng góp vào các nội dung, văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh XVI. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV cũng đã xác định những định hướng trong phát triển của thị xã 5 năm đến gắn liền với mục tiêu cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã sẽ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn thị xã phát huy tiềm năng, thế mạnh của Hương Trà như: dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nông nghiệp sạch… để cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

TUV, Bí thư Huyện ủy A Lưới Nguyễn Thị Sửu:

Các giải pháp đã khẳng định quyết tâm lớn của tỉnh

Với tư cách đại biểu chính thức dự đại hội, tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ là nền tảng cho sức bật phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương nhanh nhất có thể.

TUV, Bí thư Huyện ủy A Lưới Nguyễn Thị Sửu

Từ báo cáo chính trị và thực tiễn ở Thừa Thiên Huế cho thấy, các yếu tố cần cho sự phát triển đã hội tụ được. 

Mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 rất hệ trọng, quyết định đến sự hình thành một diện mạo mới mà nhiều nhiệm kỳ trước người dân xứ Huế luôn mong mỏi - trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Mục tiêu ấy đã được cụ thể hóa qua 6 chương trình trọng điểm và 13 nhiệm vụ. Với việc xác định 4 nhóm giải pháp đột phá chiến lược đã khẳng định quyết tâm lớn của tỉnh để Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cả 4 nhóm giải pháp đột phá chiến lược đều liên quan trực tiếp ở những mức độ khác nhau về con người, thể hiện ở những cụm ngữ sau: “đô thị di sản” trong nhóm 1, “nguồn nhân lực” ở nhóm 2, “đổi mới sáng tạo” ở nhóm 3 và “giá trị văn hóa và con người Huế” ở nhóm 4. Điều đó cho thấy, vấn đề con người - yếu tố cốt lõi của sự phát triển và thành công đã được nhận diện.

Theo cảm nhận của riêng tôi, mỗi khi nhận biết, nhận định đúng về con người – nhân lực thì chắc chắn sẽ tạo được sức bật lớn từ đặc trưng của xứ sở - Cố đô Huế, Thừa Thiên Huế.

Với vai trò, trách nhiệm của một Bí thư Huyện ủy vùng dân tộc thiểu số – biên giới, tôi mong muốn Đại hội Đảng bộ tỉnh nhà sẽ “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển” như chủ đề Đại hội đưa ra.

LÊ THỌ (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP