Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

13/11/2019 - 08:21

Chúng ta sẽ đạt được điều này

TTH - Trước đây chúng ta thường nghe, ví như trong phòng chống bão lụt phải quán triệt phương châm 4 tại chỗ. Trong phòng chống cháy rừng cũng vậy. Giờ thì lĩnh vực hành chính – nguyên tắc 4 tại chỗ - tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính.

Triết học nói rồi, cái gì khách quan là tồn tại. Nói cách khác là - tồn tại một cách khách quan.

Ở một khía cạnh nào đó của cái khách quan, tức là hợp lý. Nó có cái lý để tồn tại. Cái tốt tồn tại có cái lý của cái tốt. Cái xấu cũng có cái lý để nó tồn tại. Nhưng thường là không bền vững, không bao giờ bền vững, dù có thể là rất dài thời gian.

Cải cách hành chính là thực hiện những thủ tục thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đây là trách nhiệm của một chính quyền phục vụ. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã từng nêu một khái niệm “Chính quyền thân thiện” (với người dân và doanh nghiệp). Thế nhưng, soát xét lại, một thời gian dài, chính quyền “lơ là” công việc này. Không phải chỉ ở tỉnh Thừa Thiên Huế của chúng ta đâu, mà là cả nước. Thậm chí còn có những cái làm ngược lại – không muốn thuận tiện cho dân và doanh nghiệp. Động cơ này để làm gì? Nói một cách khái quát nhất là tư lợi. Thế mà sự bất hợp lý này kéo dài đến mấy mươi năm kể từ khi đổi mới. Và chúng ta còn phải tiếp tục “chiến đấu” cho sự bất hợp lý này.

Một công bố nguyên tắc 4 tại chỗ trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (tại vị trí mới xây dựng), làm cho người dân và doanh nghiệp nức lòng. Chẳng những thế, bây giờ người dân và doanh nghiệp có điều kiện để giám sát việc thực thi của cán bộ và bộ phận thừa hành: “Các thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc này phải do một hoặc một bộ phận cán bộ”. Có địa chỉ rất cụ thể, rõ ràng. Cán bộ A tiếp nhận thủ tục này, nếu làm không đúng nguyên tắc, không tròn vai… người dân biết ngay đó là cán bộ A chứ không phải cán bộ B hoặc một tập thể chung chung nào đó. Đến đây thì chúng ta hình dung được: không hoặc rất ít cán bộ A nào dám làm trái nguyên tắc. Thực ra người dân và doanh nghiệp được lợi, nhưng chính quyền cũng được tiếng – “chính quyền phục vụ, chính quyền thân thiện” – như lời Chủ tịch UBND tỉnh.

Giờ chúng ta xem thử nguyên tắc 4 tại chỗ trong giải quết thủ tục hành chính sẽ được lợi gì.

Chính quyền có lợi là hẳn rồi, tỉ như “chính quyền thân thiện”.

Người dân và doanh nghiệp thì quá lợi - thời gian, công sức, tiền bạc… thậm chí là sự sung sướng. Anh cứ hình dung hàng ngày anh nhận được nụ cười sẽ sướng gấp vạn lần nhận được sự bực mình.

Nhưng điều quan trọng nhất là thúc đẩy một xã hội phát triển, văn minh.

Tôi được biết có những đất nước “người dân không thèm tiền”. Họ văn minh là một việc, họ cho rằng tiền không phải là đích đến của một đời người. Nhưng quan trọng nhất là luật. Anh giàu có đến bao nhiêu thì anh cũng chỉ có quyền để lại thừa kế chừng này tiền, và sung vào công quĩ. Mọi điều kiện thiết yếu của người dân đã có chính phủ thay mặt người dân lo.

Hy vọng rằng, sẽ có một ngày nào đó đất nước chúng ta đạt được điều này, bắt đầu từ những nỗ lực cải cách, tỉ như, cải cách thủ tục hành chính.

Lê Phương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP