Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

10/08/2016 - 21:35

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở A Lưới có chuyển biến

TTH - Trong hai ngày 9 và 10/8, HĐND huyện A Lưới tiến hành kỳ họp thứ 2, khóa XI bàn và quyết định các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách năm 2016.

Sáu tháng đầu năm 2016, A Lưới có nhiều chuyển biến tích cực, sản xuất nông - lâm - nghiệp đạt 61,4% kế hoạch, tăng 254,4 ha so với cùng kỳ; chương trình xây dựng nông thôn mới tăng 7 tiêu chí so với cuối năm 2015; tổng doanh thu từ các điểm du lịch trên địa bàn ước đạt 664 triệu đồng; lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển tích cực, an ninh – quốc phòng được giữ vững.

Tại kỳ họp, HĐND huyện thảo luận và quyết định các đề án về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống thu gom và xử lý rác thải; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2016 – 2020…

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP