Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

11/02/2019 - 10:17

Chuyển biến

TTH - Lâu nay, công tác đảm bảo trật tự ATGT đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Chính phủ, các cấp chính quyền và các bộ ngành từ Trung ương đến địa phương.

Theo thông tin từ Ủy ban ATGT quốc gia, trong hơn 1 tuần nghỉ Tết Kỷ Hợi, tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm cả 3 tiêu chí. Đây là dấu hiệu đáng mừng trong thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; trong đó, yêu cầu giảm TNGT, khắc phục ùn tắc giao thông, lập lại trật tự, ATGT; tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Lâu nay, công tác đảm bảo trật tự ATGT đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Chính phủ, các cấp chính quyền và các bộ ngành từ Trung ương đến địa phương. Trước đây, ngày 24/02/2003 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 18 đã đạt kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo trật tự ATGT vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra. Riêng trong những ngày nghỉ tết vừa qua, TNGT tuy đã giảm cả 3 tiêu chí nhưng số vụ, số người chết và bị thương vẫn còn cao, với 214 vụ, làm 135 người chết và 189 người bị thương.

Thực tế tồn tại trong tham gia giao thông của người dân thời gian qua, nổi cộm là tình trạng nhờn luật, không chấp hành các quy tắc, quy định khi tham gia giao thông; người điều khiển phương tiện còn sử dụng rượu bia, chất kích thích gây ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng… Bên cạnh đó, chức năng và vai trò của người thực thi công vụ trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT có nơi còn chưa quyết liệt…

TNGT và hành vi thiếu văn hóa khi tham gia giao thông đang là vấn đề bức xúc của xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, nên cần thiết phải có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội.

Lâu nay, nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa tiêu chí ATGT vào đánh giá thi đua hàng tháng, hàng năm và đã phát huy hiệu quả; nên chăng, tiêu chí đánh giá này cần được mở rộng đến các khu dân cư, tổ dân phố, gia đình để phát huy hơn nữa hiệu quả, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động.

Cùng với nhiều giải pháp trong Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư; sự chuyển biến bước đầu trong công tác đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chắc chắn công tác đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới sẽ tiếp tục có chuyển biến đáng kể, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước phát triển bền vững.

Đặng Thành

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP