Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

21/01/2017 - 05:46

Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển Đảng

TTH - Để việc phát triển Đảng ở địa phương mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), Đảng bộ thị xã Hương Trà đã có những giải pháp đột phá, đổi mới mạnh mẽ.

Kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Công an phường Hương Xuân

Đổi mới từ cơ sở

Đảng bộ phường Hương Xuân có 16 chi bộ, gồm 9 chi bộ dân cư và 7 chi bộ trường học, trạm y tế, quân sự, công an với tổng số 220 đảng viên (ĐV). Từ năm 2010 đến nay, năm nào Đảng bộ phường cũng đều đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp ĐV mới và 6 năm liền đơn vị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu của thị xã. Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Hương Xuân - ông Ngô Quang Thảo cho hay: “Tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu luôn xác định tầm quan trọng trong công tác phát triển ĐV và có cách làm phù hợp để đạt kết quả cao nhất”.

Để chất lượng ĐV đạt yêu cầu, công tác tạo nguồn có ý nghĩa quyết định rất lớn. Hàng năm, Đảng bộ phường đều có kế hoạch giao cho các đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên thông qua các hoạt động nhằm phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức Đảng. Với các chi bộ, phân công ĐV theo dõi, giúp đỡ; xem xét và giới thiệu để đưa vào kế hoạch cho đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng; rà soát để bảo đảm quần chúng ưu tú sau khi bồi dưỡng đủ tất cả điều kiện để kết nạp. Bí thư Đảng ủy Ngô Quang Thảo bày tỏ: “Hiện nay, việc tạo nguồn phát triển đảng trong thanh niên nông thôn rất khó. Do đó, quan điểm của Hương Xuân là phát triển Đảng cho mục tiêu của Đảng là trên hết chứ không cục bộ địa phương. Ví dụ như một số trường hợp sinh viên, học sinh ra trường chưa có việc làm, tham gia công tác xã hội, đoàn thể tích cực, có động cơ phấn đấu tốt, dù biết không ổn định ở địa phương, nhưng vì quyền lợi chính trị của các em thì sẽ tạo điều kiện để phấn đấu vào Đảng. Nhờ đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát triển ĐV mới. Năm 2016, địa phương đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp với 11 ĐV (chỉ tiêu 10 ĐV) và đã có quyết định kết nạp 6 ĐV cho đợt 3/2 tới”.

Không riêng Hương Xuân, nhiều đảng bộ cơ sở ở Hương Trà như: Bình Điền, Hương Bình, Hương Chữ, Hương An... những năm gần đây đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp ĐV mới.

Chọn khâu đột phá

Hương Trà hiện có 39 TCCSĐ trực thuộc với 3.299 ĐV. Tuy nhiên, do địa bàn rộng (với 16 xã, phường trải dài từ miền núi đến đầm phá, vùng biển), dân cư đông nhưng phân bố không đều, nên công tác công tác tạo nguồn phát triển đảng gặp nhiều khó khăn.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển ĐV mới Thị ủy Hương Trà - ông Lê Văn Kinh chia sẻ: Để tạo bước đột phá, Thị ủy Hương Trà thành lập BCĐ phát triển ĐV mới (với 12 thành viên là lãnh đạo các ban Đảng, mặt trận và các đoàn thể). Ba tháng một lần, BCĐ đạo làm việc với các TCCSĐ “chậm” trong công tác này để đôn đốc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để các TCCSĐ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế. Thông qua các phong trào thi đua, lao động sản xuất, hoạt động xã hội, nhiều đơn vị đã lựa chọn được những quần chúng tích cực để có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ họ phấn đấu vào Đảng, nhất là các đoàn viên thanh niên trẻ... Quần chúng ưu tú được “chấm” ngay từ phong trào cơ sở, xác minh kỹ lịch sử chính trị nên các trường hợp được giới thiệu hầu hết đều đạt yêu cầu.

Không chỉ tăng cường về số lượng, chất lượng ĐV mới cũng được nâng cao theo hướng trẻ hóa và có trình độ học vấn cao hơn. Trong số 166 ĐV mới kết nạp năm 2016, có 126 ĐV tuổi đời từ 18-30 tuổi, 89  ĐV là nữ, 107 ĐV có trình độ cao đẳng, đại học... Đa số các ĐV mới được kết nạp đều nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, được quần chúng tín nhiệm.

Theo Bí thư Thị ủy Hương Trà - ông Trần Duy Tuyến: “Kinh nghiệm nhiều năm trong công tác phát triển đảng ở Hương Trà cho thấy, sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra của các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở hết sức quan trọng. Nhiều cấp ủy đảng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, đảng viên trong việc giới thiệu, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trưởng thành từ các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Nhờ đó, suốt hơn 2 nhiệm kỳ qua, công tác phát triển ĐV mới ở Hương Trà năm nào cũng đạt kết quả”.

LIÊN MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP