Kinh tế Khoa học - công nghệ

20/07/2020 - 18:28

Chuyển biến tích cực trong hoạt động khoa học công nghệ ở cơ sở

TTH.VN - Đó là nội dung được ghi nhận tại hội nghị sơ kết hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) 6 tháng đầu năm 2020 do Sở KHCN phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy tổ chức chiều 20/7.

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở huyện Phú Lộc

6 tháng đầu năm, ngành KHCN tiếp tục tham mưu tư vấn, hoàn thiện cơ chế chính sách đảm bảo công tác hoạt động phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Nổi bật, Sở KHCN tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo kế hoạch đề ra với nhiều chương trình, đề án, như tài sản sở hữu trí tuệ, đề án ISO, chương trình OCOP; dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi và thực hiện các đề tài KHCN... Một số huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phong Điền... tăng cường xây dựng quảng bá, tạo thương hiệu các sản phẩm địa phương; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở địa phương, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở...

Dịp này, nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp ý kiến cho phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại cuối năm, như công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống phải được đẩy mạnh hơn. Công tác quản lý nhà nước về KHCN trên các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông tin KHCN… Quan tâm đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện các Chỉ thị của Tỉnh ủy về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế

Ông Hồ Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở KHCN nhấn mạnh, để hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm, các phòng chuyên môn của Sở, các đơn vị, ban ngành liên quan cần chủ động triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, như đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, dự án triển khai thực hiện đúng tiến độ; phối hợp với các cấp, các ngành duy trì, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh công tác thông tin KHCN, giới thiệu, quảng bá những mô hình, kết quả nghiên cứu KHCN ở địa phương; tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa tại các cơ sở sản xuất và lưu thông trên địa bàn… 

Tin, ảnh: Minh Văn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP